Proces Zatrudniania

Zatrudnianie influencera w Influe może przyjąć dwa warianty, jednak sposób w jaki dochodzi do współpracy nie zmienia się. Pierwszym z nich jest stworzenie projektu w naszym serwisie. Jest to wygodne narzędzie przystosowane do tego abyś mógł otrzymać propozycje od zainteresowanych współpracą z Twoim projektem osób. Każdy zarejestrowany Influencer może przesłać propozycję do tego projektu. Propozycja składa się z ceny oraz wiadomości / listu motywacyjnego. Jako reklamodawca możesz zadecydować jak wielu influencerów spośród otrzymanych zgłoszeń chciałbyś zatrudnić do projektu.


Po opublikowaniu projektu możesz również wysłać ofertę influencerowi dzięki wyszukiwarce influencerów zapraszając go do współpracy.


1. Zaczynamy od wysłania oferty Influencerowi

2. Influencer otrzymuje ofertę

3. Postanawia znegocjować Cenę

4. Edycja przebiega w następujący sposób

5. Reklamodawca zatrudnia osobę do projektu.

Zakupienie Usługi

Reklamodawca może również zakupić opublikowaną przez influencera usługę, proces współpracy odbywa się w taki sam sposób nie musi on jednak wysyłać w tym przypadku żadnych propozycji, działa to jak ogłoszenie które reklamodawca kupił a influencer dostarcza towar w postaci publikacji opisanej w dodanej usłudze.

Komunikacja oraz Kończenie zlecenia

  • Aby komunikować się z influencerem należy przejść do zakładki wiadomości w swoim pulpicie, to właśnie tam powinniście ustalać wszystkie szczegóły dotyczące zlecenia.
  • Zostaniesz tam powiadomiony o dodanej przez influencera publikacji.
  • Jako reklamodawca powinieneś sprawdzić dodaną publikację i jeżeli zgadza się ona z Twoimi oczekiwaniami przejdź do zakładki zatrudnieni w menu propozycji projektu lub zakładce “zatrudnieni” ( w przypadku multi zatrudniania) i zmień status danego influencera na “zakończone”, klikając zielony ptaszek “Done” w polu “Status”.